ortopeda dr n. med. Mariusz Radecki

Zwichnięcie rzepki i uszkodzenie więzadła rzepkowo - udowego przyśrodkowego (MPFL)